วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 14 ( 24 พ.ย. 57 )

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 14 ( 24 พ.ย. 57 )

-สอบ Post Test ใน Claroline E-Learning

-แบบทดสอบปฏิบัติปลายภาคเรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
10 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมงจงอ่านภาระงานออกแบบให้ละเอียดและดำเนินการออกแบบตามโจทย์ให้ครบถ้วน Job Type Packaging Design
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวกล้องโชติกา (Chotika Brown Rice)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : เป็นข้าวกล้องสีแล้ว จากนาเกษตรอินทรีย์ของชัยนาท ( Organic Rice Field)
รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ต้องการให้ออกแบบโลโถุงสุญญกาศแพ็คข้าวสาร 1 กิโลกรัม Vacuum เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ว มีขนาดกว้าง 5 นี้ว หนา 2 นี้ว สูง 6 นี้วก้ไทย-อังกฤษที่โดดเด่นจดจำง่ายอย่างน้อย 2 สี สื่อถึงข้าวของไทย
2.ต้องการให้คิดคำโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากนาเกษตรอินทรีย์พร้อมมีข้อมูลประโยชน์ของข้าวกล้องและภาพประกอบเป็นข้าวหุงสุกแล้วมาประกอบอย่างเด่นชัด เบื้องหล้งเป็นภาพทุ่งนาเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์
3.ต้องการให้ออกแบบอาร์ตเวิร์คพิมพ์กล่องกระดาษบรรจุข้าวที่สามารถหิ้วได้ เพื่อใส่ถุงข้าวที่ บรรจุแบบ
4.ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับได้แก่ ตราโอทอปและตราชัยนาท
5.ใส่ Barcode รหัสแท่ง EAN 13 เลขคือ 885015710056
6.ที่อยู่ผู้ประกอบการ 80/2 หมู่ 11 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทร.08 9567 8548 Email : chotoka2514@gmail.com

ต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Art
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์ เช่น
1.1 prachid-chotika001-201.ai
1.2 prachid-chotika001-202.jpg
2.ภาพแสดงรูปลักษณ์ผลงาน 3 มิติ คล้ายแบบของจริงwork)
1.ไฟล์อาร์ตเวิร์ค 4สี พิมพ์ระบบoffset บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 2 ไฟล์ จัดส่งทางอีเมลที่ prachid2010@gmail.com

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 13 (17 พ.ย. 57 )

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 13 (17 พ.ย. 57 )

- ฟังเพื่อนแปลสรุปข่าว
- พูดถึงเรื่องการสอบโพสเทส ในการสอบจะให้เวลา 15 นาที
- สอนเรื่องการแชร์งาน การส่งงานใน Google drive หลักการตังชื่องาน
- พูดถึงเรื่องการออกแบบลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง  Background pattern
- พูดถึงเรื่องการทำงานใน ส 2
- ให้ไปดูงานและศึกษา www.designcrowd.com

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 12 ( 10 พ.ย. 57 )

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 12 ( 10 พ.ย. 57 )

- พูดถึงการเขียนโครงร่างงานวิจัยแล้วให้ไปดาวโหลด Art thesis และพูดถึงหลักการตั้งชื่องานวิจัย Research Title Guide
VPAT  
V = Variabes     ตัวแปลที่ศึกษา
P = Population ประชากรที่ศึกษา
A = Arca           พื้นที่ 
T = Time           เวลา
- ให้ไปตั้งชื่องานที่ตัวเองทำให้วิชานี้ เช่น การออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
ให้เขียนชื่อห้วข้อ และการเขียนวัตถุประสงค์ ในการเขียนวัตถุประสงให้เขียนแค่สองข้อ ว่า
1. เพื่อออกแบบ...........................................
2. เพื่อทดสอบ ............................................

สรุปผลการเรียนการสอนครั้งที่ 11 ( 3 พ.ย. 57 )

สรุปผลการเรียนการสอนครั้งที่ 11 ( 3 พ.ย. 57 )

- ฟังเพื่อนแปลสรุปข่าว
- อาจาร์ยบอกถึงเรื่องคะแนนเก็บ
- ในวันที่ 24 พ.ย. 57 จะมีการสอบ และในวันที่ 1  พ.ย. 57 จะจัดแสดงงานในเวลา 9 โมง
- สอนเครื่องมือโปรแกรม Ai ว่ามีการตั้งค่ายังไงในการทำงาน

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 10 ( 27 ต.ค. 57 )

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 10 ( 27 ต.ค. 57 )

 วันนี้มีวิทยากรมาสอนการนำเสนอด้วยโปรแกรม Matnx เป็นโปรแกรมนำเสนอ Graphic Desig จากงานที่เราได้ทำไว้แล้ว และบอกถึงเทคนิคในการใช้โปรแกรมนี้อีกด้วย

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 9 ( 20 ต.ค. 57 )

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 9 ( 20 ต.ค. 57 )

- นักศึกษาทุกคนต้องมี Proposal

- ให้สรุปงานกลุ่มพร้อมปรับปรุงแก้ไขงานกลุ่มของตนเอง

- วันนี้ให้นักศึกษาไปโพสวิจารร์การสอนของอาจารย์ในเว็บตัวเองหัวข้อคือ
  1. เรียนมาครึ่งเทอมได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
  2. ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ ?
  3. สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงวิชานี้

- อาจารย์แนะนำการค้นหาข้อมูลในบล็อกและการปรับแต่งบล็อกให้ดูสวยงาม

- ให้นักศึกษาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เราศึกษาว่าเขามีปัญหาตรงไหน และให้หาว่าเราจะนำไป    แปลรูปเป็นอะไรได้บ้าง

-ให้ไปดาวโหลดเว็บวิจัยมาเพื่อศึกษาเป็นแนวทาง

- อาจารย์ให้ไปดูศึกษาข้อมูลจากเว็บ http://issuu.com/prachid

*ในครั้งต่อไปอาจารย์จะขอดู  Proposal และ Sketch ของแต่ละคน*
ประเมินการสอน

1. เรียนมาครึ่งเทอมได้รับความรู้อะไรบ้าง?

-ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานต่างๆของบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการทำงานการดำเนินงานตามแบบ ส.3 ว่า   มีการดำเนินงานอย่างไร และเราสามารถนำความรู้ในการทำงานไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้

-ได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มให้เราสามารถเข้ากับผู้อื่นได้และรู้จักวิธีการทำงานกลุ่ม

-ได้รู้จักวิธีและเทคนิคในการทำงานต่างๆ เช่น การใส่ลายน้ำ การสร้างรหัสแท่ง และเว็บต่างๆที่ให้ความรู้  ข่าวสารเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

-สามารถใช้โปรแกรมได้เก่งขึ้นหลากหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม SketchUp จากที่ไม่เคยได้ศึกษา  และทำไม่ได้ก็สามารถทำงานจากโปรแกรม SketchUp ได้

-ในแต่ครั้งที่เข้าเรียนจะได้รับความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนกลับไปเป็นความรู้ของเราเพิ่มเติมเสอม

-การมาเรียนและการทำงานส่งในแต่ละครั้งทำให้เรารู้ถึงความรับผิดชอบ และการบริหารเวลากับตนเอง  ได้มาขึ้น

2. ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้?

- จะไม่ค่อยเข้าใจเวลาการสั่งงาน

- ในบางครั้งเวลาอาจารย์สอนตามไม่ทัน

3. สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงวิชานี้ ?

- อินเตอร์เน็ตช้าเวลาสอบหรือเรียนไม่สามารถทำทันในเวลาได้ทำให้เกินการส่งไม่ทัน

- สถานที่เล็กทำให้นักศึกษาบ้างคนต้องนั่งเรียนกับพื้น